Εργ. Γεωφυσικής&Σεισμολογίας

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης παραδοσιακά δραστηριοποιείται σε ευρύ τμήμα της έρευνας που διενεργείται στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της Σεισμολογίας, της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής σε στενή, αμφίδρομη συνεργασία με το Εργαστήριο Μετρήσεων και Οργανολογίας του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης  και τον Τομέα Φυσικών Πόρων & Φυσικών Καταστροφών του Κέντρου Τεχνολογικής Ερευνας Κρήτης.

Ιδιαίτερα, εστιάζει τις ερευνητικές της προσπάθειες στην πολυπαραμετρική μελέτη των σεισμικών καταστροφών, στη σεισμοτεκτονική, στην πρόγνωση των σεισμών, στην πολυκλαδική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση της σεισμικής επικινδυνότητας, στις μικροζωνικές μελέτες, στη μελέτη των σεισμικών ακολουθιών, στην παραμόρφωση και δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης, στη μαθηματική προσομοίωση ροών, στη φυσική των γεωυλικών, στον παλαιομαγνητισμό και στη μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με σεισμολογικές και γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης (βαρυτομετρική, μαγνητική, σεισμική, ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, ραδιομετρική, μαγνητοτελλουρική), με έμφαση στον καθορισμό της δομής των ανώτερων στρωμάτων που παρουσιάζουν οικονομικό, περιβαλλοντικό ή/και αρχαιολογικό ενδιαφέρον (αρχαιομετρία).

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.