Δρ. Παπακώστας Ταξιάρχης

Καθηγητής Μαθηματικών
Γνωστικό αντικείμενο: Γενική Θεωρία Σχετικότητας (Ακριβείς Λύσεις Εξισώσεων Εinstein, Διάδοση και Σύγκρουση Βαρυτικών-Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων, Περιστρεφόμενα Ρεύστα), Επίλυση με Γεωμετρικές Μεθόδους Συστημάτων ODE’s και PDE’s.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Μαθηματικά I, Μαθηματικά II, Eργαστήριο
 • Μαθηματικά (MACSYMA)

 

Προσωπικές Πληροφορίες

Τηλ. Γραφείου:  (0030) 28210 23067
Fax(0030)  28210 23003
E-mail: taxiar@chania.teicrete.gr

 

 

Επαγγελματική – Εκπαιδευτική – Διδακτική εμπειρία

 • Διδασκαλία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων στα Τμήματα: Φυσικό Παν/μιου Κρήτης(1984-1992 και 2002-σήμερα)
 • Μαθηματικό Τμήμα Παν/μιου Αιγαίου(1987-1989), Γενικό Τμήμα Πολυτεχνείου Κρήτης (1990-1998), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο (1983-1987), Χανιά (1996-σήμερα).
 • Ατυπος Πρόεδρος Μαθηματικού Τμήματος Παν/μιου Αιγαίου (1988-1989). Υπεύθυνος ERASMUS Τμήματος Φυσικής Παν/μιου Κρήτης(1990-1992).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής Αριστοτελείου Παν/μιου Θεσ/νικης(1975)
 •  Διδακτορικό Δίπλωμα Μαθηματικού Τμήματος Ελευθέρου Παν/μου Βρυξελών(ULB,1981)

 

Δημοσιεύσεις

 • Διδακτορική Διατριβή: «Sur les tenseurs de Killing en Relativite Generale»
 • Sur les espaces –temps qui admettent un tenseur de Killing avec une
  caracteristique de Segre ([11], [11]), Bulletin de la Classe des Sciences
  Academic Royale de Belgique 5e, LXIX 1983,10
 • Sur les espaces –temps qui admettent un tenseur de Killing avec une
  caracteristique de Segre ([11], [11]), sans groupe d’ isometric abelian a deux
  parameters, Academie Royale de Belgique 5e, LXIX 1983,11
 • Space-times Admitting Penrose-Floyd Tensors G.R.G. Journal Vol. 17.No.2,
  1985.
 •  Hauser-Malhiot Spaces admitting a perfect fluid energy-momentum tensor,J, Math Physics 29 (6) June 1988.
 • Perfect Fluid Solutions of Einstein Equations with two space-like Killing Fields G.R.G. Journal 20,11,1988.
 • Collisions of Gravitational and electromagnetic waves that do not develop curvature singularities (μαζί με τον κ.Β. Ξανθόπουλο) J. Math. Physics 30 (1), January 1988.
 • Spherically symmetric scalar fields J.Math. Physics 32 (9) September1991.
 • On space-time metrics inducing the Radiation Connection, Jour. of Gen.Rel. And Gravit. Vol 26, No. 2 1994 (G.Burdet, M Perrin).
 • Lorentzian manifolds admitting isotropic hypersurfaces solutions of Einstein’s field’s equations, Int. Jour. of Modern Phys.,D, vol 3, No1 (1994),163-166. Communication presented in the conference “Journees Relativistes’’ held in Brusselles 1993, refereed by the scientific committee.(G.Burdet, M Perrin)
 • Spaces admitting a foliation by isotropic hypersurfaces, Contemporary Mathematics, American Mathematical Society 203, 1997, p 21 communications presented in the conference Geometry and Nature in memory of W.K.Clifford hold at Madeira 30-06-1995, refereed by the scientific committee.
 • A. Generalisation of the Wahlquist metric, Int. of Mod Phys D, vol 7, 6 (1989) p 927-941.
 • Anisotropic Fluids in the case of stationary and axisymmetric Spaces of General Relativity,Int Jour Mod Phys D vol 10, No 6 , p 869 (2001).

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (01-04-2004 έως 31-12-2006) στο πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι, υποέργο 2.2.17 «Επίλυση μη Γραμμικών προβλημάτων Γεωφυσικής Διασκόπισης, Διάχυσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων σε πλατφόρμες παράλληλης επεξεργασίας».
 • Β. Επιστημονικός Υπεύθυνος (20-04-2005 έως σήμερα) στο πρόγραμμα :Return Grade Marie Curie/MERG-CT-2004-006370,<Inverse and Special problems in Singular spaces>.
 • Απασχολήθηκα με σύμβαση έργου στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης,Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος» (18-12-2003 έως 31-12-2005).
 •  P Soupios, C Papazachos, F Vallianatos, T Papakostas: Numerical Treatment and
  Evaluation of Inverse Problems: WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue
  3, Volume 2, July 2003.
 •  T Papakostas and D Pliakis: The distribution of light reflected from a surface away from caustics: an example of a combination of different mathematical tools for the explanation of a physical phenomenon. WSEAS Int. Conference on Engineering Education, Athens July 2005.
 • L Petrakis, A Bratsos and T Papakostas: A Mathematical Model For The Atmospheric Pollution. 2nd Int.Conference “From Scientific Computing to Computational Engineering” July 2006.
 • Τ.Papakostas, A.Bratsos, Th.Famelis, A.Delis, D.Natsis: An explicit numerical scheme for the atmospheric pollution, 2d Int.Conference on Experiments/Process/System modeling/Simulation/Optimization, Athens 4-7 July 2007.
 • T Papakostas, Rotating Figures of Equilibrium in General Relativity,17th Int.Conference on General Relativity ,Dublin July 2004.
 • Δ.Δεληγιώργη,,Τ.Παπακώστας,Αικ.Μάντου,Δ.Κολοκοτσά:Προκαταρτικά Αποτελέσματα της Πειραματικής Μελέτης του Πεδίου του Ανέμου στην Ευρύτερη Περιοχή των Χανίων Κρήτης,8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας,Αθήνα 24-26 Μαίου.

 


 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.