Δρ. Φίλιππος Βαλλιανάτος

Καθηγητής
Επισκέπτης Καθηγητής, Φυσικής Εσωτερικού της Γης, University College London, UK

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Φυσικη (10 εξαμηνο)
 • Γεωφυσικη (4ο εξαμηνο)
 • Φυσικες Καταστροφες (6ο εξαμηνο)

 

Προσωπικές Πληροφορίες

Τηλ. Γραφείου: (0030) 28210 23016
E-mail: fvallian@chania.teicrete.gr

 

Επαγγελματική – Εκπαιδευτική – Διδακτική εμπειρία

 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας. Επιστημονικός Συνεργάτης (1992-1998). Το 1998 εξελέγην Επικ. Καθηγητής, το 2001 εξελίχθηκα στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή,και το 2005 στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης
 • University College London (UCL), Department of Earth Sciences. Senior Research fellow, (2009-2011) και Επισκέπτης καθηγητής (2012- 2017) Brunel University (UK), συνεργαζόμενος Καθηγητής (Visiting Professor in Geophysics/Seismology) (2002-συνεχώς).
 • Κέντρο Τεχνολογικής Ερευνας Κρήτης, Κυριος Ερευνητής, Διευθυντής Ερευνητικού Τομέα Φυσικών Πόρων & Φυσικών καταστροφών (2002-2005) και Διευθυντής του Κέντρου (2008-2009)
 • Institute of Methodologies for Environmental Analysis, Italian National Research Council (CNR), Laboratory of Geophysics & Istituto Nationale di Geofisica e Vulacanologia [INGV] (Italy), Επισκέπτης Ερευνητής (2007-2008)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων “Εφαρμοσμένη Γεωφυσική” και «Φυσική Εσωτερικού της Γης» στο τμήμα Φυσικής ως διδάσκων (2002-2009 και 2011-2012)
 • Πολυτεχνείο Κρήτης ανάθεση της διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων Ηλεκτρομαγνητισμου (1992-1998) Γεωδυναμικό Ινστιτούτο-ΕΑΑ, (1995-1997) Ερευνητής
 • University of Uppsala-Department of Solid Earth Physics, μεταδιδακτορικός ερευνητής, (1989-1990, Υπότροφος Σουηδικού Ινστιτούτου-Counsil of Europe Scholarsip.

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (1990) από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης) με βαθμό “Άριστα”, στο γνωστικό αντικείμενο Μαγνητοτελλουρικά-Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών σε πολύπλοκες γεωδομές.
  Διδακτορική διατριβή:”Προσδιορισμός του τανυστή της εμπέδησης που συνδέει τις μεταβολές του Γήινου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στις περιοχές Θηβών και Ιωαννίνων” 1985-1989.
 • Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 1981-1985, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα. Πτυχίο με βαθμό “Άριστα”, (9.24) .

 

Δημοσιεύσεις

 • Κ. Eftaxias, C. Londos and F. Vallianatos, “An alternative treatment of the problem of image formation of an object through plane or spherical interfaces”, Am. J.Phys. 58, 771-773, 1990.
 • F. Vallianatos, “Comment on the elastic constant of olivines in the Mg2SiO4-Fe2SiO4 system”. Physica Status Solidi (b), 166/2, 85-86, 1991 .
 • F. Vallianatos and K. Eftaxias “A comment on the Pressure dependence of viscosity in the liquid state “. Acta Geophy. Pol. 39/2, 233-238, 1991 .
 • F. Vallianatos and K. Eftaxias “The application of cBΩ model for the calculation of the activation for creep with depth in the Earth’s lower mantle”. Phys. Earth Planet. Inter. 71, 141-146, 1992
 • D.Hadjioannou, F.Vallianatos, K.Eftaxias, V.Hadjicontis and K. Nomikos, “Subtraction of the telluric inductive component from the V.A.N measurements”, Tectonophysics, 224(1/2), 113-124, 1993.
 • F. Vallianatos and K. Eftaxias “A model for the influence of the local inhomogeneities on the magnetotelluric measurements at V.A.N stations in Greece”. Tectonophysics, 224(1/2), 125-130, 1993
 • F. Vallianatos “A simple model applied to the elastic properties of olivines in the Mg2SiO4-Fe2SiO4 system”. Physica Status Solidi (b), 175/2, 43-45, 1993
 • F. Vallianatos and K. Eftaxias “Some aspects on estimation methods for activation volume”, Acta Geophys. Pol. ,XLII, 1,13-22, 1994.
 • Κ. Eftaxias and F. Vallianatos, “A new approach of the optimum wire setting in a Wheatstone brudge”, Physics Education 29, 320-321, 1994 .
 • F. Vallianatos “Galvanic distortion of the MT impedance tensor: Application to Ioannina VAN station (Greece)”. Acta Geophys. Pol., 43, 115-128, 1995.
 • F. Vallianatos, K. Eftaxias and A. Vasilikou-Dova, “A material science approach for the evaluation of the rheological state into the Earth’s Lower Mantle” Radiation Effects and Defects in Solids, 137, 217-221, 1995.
 • F. Vallianatos “Magnetotelluric responce of a random layered Earth”, Geophysical Journal International , 125, 557-583, 1996.
 • P. Varotsos, K. Eftaxias, F. Vallianatos and M. Lazaridou, “Basic principles for evaluating an earthquake prediction method”, Geophys. Res. Let. 23, 1295-1298,1996.
 • K. Nomikos, F. Vallianatos, J. Kaliakatsos, S. Sideris, and M.Bakatsakis. “Latest aspects of telluric and electromagnetic variations associated with shallow and intermediate depth earthquakes in South Aegean”, Annali di Geofisica, XL, 2, 361-374, 1997
 • K. Nomikos and F. Vallianatos, “Transient electric variations associated with large intermediate-depth earthquakes in South Aegean”, Tectonophysics, 269, 171-177,1997.
 • K. Nomikos, and F. Vallianatos, “Electromagnetic variations associated with the seismicity of the frontal Hellenic Arc”, Geologica Carpathica, 49/1, 57-60, 1998.
 • F. Vallianatos, “Analysis of self and Heterodiffusion data in ferromagnetic and paramagnetic a-iron“, Geologica Carpathica, 49/1, 51-55, 1998.
 • F. Vallianatos and K. Nomikos, “Seismogenic radioemissions as precursors to earthquakes in Greece”, Physics and Chemistry of the Earth, 23/9-10, 953-959,1998.
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “Electric current generation associated with the deformation rate of a solid: Preseismic and coseismic signals”, Physics and Chemistry of the Earth, 23/9-10, 933-939, 1998.
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “ A model for the generation of precursory electric and magnetic fields associated with the deformation rate of the earthquake focus” in M. Hayakawa (ed.), Seismic Atmospheric & Ionospheric electromagnetic Phenomena,Terra Scientific Publishing Co., Tokyo, Feb., 1999.
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “On possible scaling laws between electric earthquake precursors (EEP) and earthquake magnitude”, Geophysical Research Letters, Vol.26,No. 13, 2013-2016, 1999.
 •  F. Vallianatos, “The propagation of electromagnetic waves in a stratified anisotropic stochastic medium”, in Recent Advances in Signal Processing and Communications,219-224, World Scientific, 1999.
 •  G. Colangelo, V. Lapenna, F. Vallianatos and C. Nomikos, “Investigating the time dynamics of geoelectrical signals measured in two seismotectonic environments of Mediterranean region: the Southern Apennine chain (S. Italy) and the Hellenic Arc (Crete island, Greece)”, Annali di Geofisica , 43/2, 391-408, 2000.
 • G. Rovithakis and F. Vallianatos, «A neural network approach to the identification of electrical earthquake precursors», Physics and Chemistry of the Earth, 25/3, 315-319, 2000
 •  F. Vallianatos and J. Makris, “On the tectonoelectric zonation in the Hellenic Arc”,Physics and Chemistry of the Earth, 25/3, 307-313, 2000
 •  A. Tzanis, F. Vallianatos and K. Makropoulos, “Seismic and electrical precursors to the 17.1.1983 M7 Kefallinia earthquake, Greece: signature of SOC system”, Physics and Chemistry of the Earth, 25/3, 281-287, 2000
 •  L. Telesca, V. Cuomo, V. Lapenna, and F. Vallianatos, “Self-similarity properties of seismicity in the Southern Aegean area”, Tectonophysics, 321, 179-188, 2000.
 • A. Tzanis, F. Vallianatos and S. Gruszow, “Identification and discrimination of transient electric earthquake precursors: Fact, fiction and some possibilities Phys. Eart Planet. Int., 121, 223-248, 2000.
 • G. Colangelo, M. Lafredi, V. Lapenna, M. Macchiato and F. Vallianatos, «Time scaling laws in self-potential signals measured in two different seismically active Mediterranean areas (The S. Apennine chain and the Crete island). Annali di Geofisica, 44/2, 421-428, 2001).
 • A Tzanis and F. Vallianatos, «A critical review of ULF electric earthquake precursors» Annali di Geofisica, 44/2, 429-460, 2001
 •  C. Anastasiades, G. Triantis, F. Vallianatos, G. Nover and C. Nomikos. “he spectrum of thermally stimulated currents from KTP drilling rock samples”, Annali di Geofisica,44/2, 355-359, 2001
 • L. Telesca, V. Cuomo, V. Lapenna, F. Vallianatos, and Drakatos, G. “Analysis of the temporal properties of Greek aftershock sequences” Tectonophysics 341, 163-178, Α. Tzanis and F. Vallianatos, “A physical model of electrical earthquake precursors due to crack propagation and the motion of charged edge dislocations.” (monograph) “Seismo Electromagnetics (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling)” by TERRAPUB, 117-130, 2002
 • F. Vallianatos, V. Lapenna, V. Troyian, N. Smirnova, Y. Kopytenko, V. Korepanov and T.Matiashvili, “Study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes:Strategy of the SUPRE project”, Seismo Electromagnetics (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling), by TERRAPUB, 437-442, 2002
 • L. Telesca, V. Lapenna and F. Vallianatos “Monofractal and multifractal approaches in investigating scaling properties in temporal patterns of the 1983-2000 seismicity in the Western Corinth Graben, Greece”, Phys. Earth Planet. Int., 131, 63-79, 2002 .
 • J. Makris, A. Savvaidis and F. Vallianatos, “MT data analysis from the survey in the Mygdonia Basin ( N. Greece) Annali di Geofisica, 45/2, 303-313, 2002
 • F. Vallianatos, “A note on the topoographic distortion of the Magnetotelluric impedance” Annali di Geofisica, Vol. 45/2, 313-321, 2002
 • I. Stavrakas, C. Anastasiadis, D. Triantis and F. Vallianatos, “Piezo stimulated currents in Marble sambles: Precursory and concurrent with failure signals” Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 3, 243-247, 2003
 • A. Tzanis and F. Vallianatos, “Distributed power-law seismicity changes and crustal deformation in the EW Hellenic Arc”, Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 3, 179-195, 2003
 • F. Vallianatos and A. Tzanis,”On the nature, scaling and spectral properties of pre-seismic ULF signals” Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 3, 237-242,2003.
 • D. Kiyashchenko, N. Smirnova, V. Troyan and F. Vallianatos, “Dynamics of multifractal and correlation characteristics of the spatio-temporal distribution of regional seismicity before the strong earthquakes”, Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 3, 285-298, 2003.
 • P. Soupios, C.Papazachos, F. Vallianatos, T. Papakostas “Numerical Treatment and Evaluation of Inverse Problems” Transactions on Circuits and Systems, 3(4), 547-552, 2003
 • Makris, F. Vallianatos, I. Vardiambasis, “Tensor Decomposition Resolves JGeoelectrical Structure Modeling Ambiguities in Mohr Circle Topology”,Transactions on Circuits and Systems, 3(4), 547-552, 2003
 • C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas and F. Vallianatos, “Pressure stimulated currents (PSC) in marble samples”, Annals of Geophysics, 47/1, 21-28, 2004.
 • Stavrakas, c. Anastasiadis, D. Triantis, and F. Vallianatos. «Isothermal I.Depolarization Currents in Marble Rocks subjected to different stress modes before fracture”, IEEE Conference on Solid Dielectrics, 751-754, 2004
 • I. Stavrakas, D. Triantis, Z. Agioutantis, S. Maurigianakis, V. Saltas and F. Vallianatos and M. Clarke «Pressure stimulated currents in rocks and their correlation with mechanical properties” Natural Hazards and Earth Systems Sciences, 4, 563-567,2004
 • F. Vallianatos, D. Triantis, A. Tzanis, C. Anastasiadis and I. Stavrakas, “Electric earthquake precursors: from laboratory results to field observations”, Physics & Chemistry of the Earth, 29, 339-351, 2004.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, , I. Stavrakas and F. Vallianatos “Dielectric characteristics of Marble rocks after the application of various stress nodes before fracture”, Transactions on Systems., 1 (3), 102-107, 2004.
 • L. Telesca, V. Lapenna, F. Vallianatos, J. Makris and V. Saltas, “Multifractal features in short-term time dynamics of ULF geomagnetic field measured in Crete, Greece”,Chaos Solitons & Fractals, 21, 2004, 273 – 282.
 • D. Kiyashchenko, N. Smirnova, V. Troyan, E. Saenger and F. Vallianatos “Seismic hazard precursory evolution: fractal and multifractal aspects”, Physics & Chemistry of the Earth, 29, 367-378, 2004.
 • V. Uritsky, N. Smirnova, V. Troyan and F. Vallianatos “Critical dynamics of fractal fault systems and its role in the generation of pre-seismic electromagnetic emissions”, Physics & Chemistry of the Earth, 29, 473-480, 2004.
 • A. Konstantaras, M. R. Varley, F. Vallianatos, G. Collins and P. Holifield, “A neuro-fuzzy approach to the reliable recognition of electric earthquake precursors”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 4, 641–646, 2004
 • G. Hloupis, F. Vallianatos and J. Stonham, “A wavelet representation of HVSR technique”, Bulletin of the Greek Geological Society, 36(3), 1269-1278, 2005
 • F. Vallianatos, J. Makris, V. Saltas, L. Telesca, and V. Lapenna, “Monofractal and multifractal analysis in short-term time dynamics of ULF geomagnetic field measured in Crete, Greece”, Bulletin of the Greek Geological Society, 36(3), 1298-1307, 2005
 • M. Moisidi, F. Vallianatos, P.. Soupios, J. Makris and I. Nikolintaga, “Estimation of seismic response of historical and monumental sites using microtremors: a case study in the ancient Aptera, Chania, Crete (Greece), Bulletin of the Greek Geological Society, 36(3), 1441-1450, 2005
 • G. Hloupis, M. Moisidi, F. Vallianatos, J. Makris, J. Stonham and D.Triantis “Application of CLEAN algorithm in incomplete microtremors recordings”,Bulletin of the Greek Geological Society, 36(3), 1279-1288, 2005
 • D. Triantis, i. Stavrakas, c. Anastasiadis, F. Vallianatos and S. Kershaw “Dielectric spectroscopy in crustal rocks: examples from Northeastern Sicily (Italy) and the gulf of Corinth (Greece)”, Bulletin of the Greek Geological Society, 36(4), 1925-1931, 2005
 • C. Anastasiadis, D. Triantis, I. Stavrakas, A. Kyriazopoulos and F. Vallianatos, “Ac Conductivity measurements of rock samples after the application of stress up to fracture. Correlation with the damage variable”, Transactions on Systems, 3(4),185-190, 2005
 • G. Hloupis, I. Stavrakas, V. Saltas, D. Triantis, F. Vallianatos and J.Stonham, “Identification of contamination in sandstone by means of dielectric and conductivity measurements”, Transactions on Systems, 3(4), 148-157, 2005
 • F. Vallianatos, J. P. Makris, V. Saltas, L. Telesca, V. Lapenna “Investigating the 1/f a long-range fluctuations in short-term time variability of ULF geomagnetic data.”,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 11, 745-758, 2006.
 • L. Telesca, I. Nikolitanga and F. Vallianatos “Time-scaling analysis of southern Aegean seismicity”, Chaos, Solitons & Fractals, 28/2, 361-366, 2006.
 • A. Konstantaras, M. R. Varley, F. Vallianatos, G. Collins, P. Holifield “ Neuro-Fuzzy Prediction-based Adaptive Filtering applied to severely distorted magnetic field recordings “ IEEE Geosciences and Remote Sensing Letters, 3/1, 161-165, 2006.
 • E. Kokinou, E. Papadimitriou, V. Karakostas, E. Kamperis. and F. Vallianatos “A review of the Kefalonia Transform Zone (offshore Western Greece) with special emphasis to its prolongation towards the Ionian Abyssal Plain” Marine Geophysical Researches, 27, 241-252, 2006.
 • Kyriazis, C. Anastasiadis, D. Triantis and F. Vallianatos,“Wavelet analysis on P. pressure stimulated currents emitted by marble samples”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 6, 889–894, 2006
 • D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, A. Kyriazopoulos and F. Vallianatos, “An analysis of pressure stimulated currents (PSC), in marble samples under mechanical stress”, Physics and Chemistry of the Earth, 31 ,234–239, 2006.
 • A. Konstantaras, R. Varley, F. Vallianatos, P. Makris, G. Collins, and P. Holifield “Hybrid Adaptive Filter development for the minimisation of severe transient fluctuations from electrotelluric field recordings induced mainly by magnetic storms”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6(6), 955-959, 2006
 • C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis and F. Vallianatos, Correlation of Pressure Stimulated Currents in rocks with the damage parameter, Annals of Geophysics, 50,1-6, 2007
 • V. Saltas; F. Vallianatos; P. Soupios; J. Makris; D. Triantis “ Dielectric and conductivity measurements as proxy method to monitor contamination in sandstone“, Journal of Hazardous Materials, 142, 520–525, 2007
 • Soupios , I. Papadopoulos, M. Kouli, I. Georgaki, F. Vallianatos , E.P.Kokinou., “Investigation of Waste Disposal Areas Using Electrical Methods : A Case Study from Chania, Crete, Greece”, Environmental Geology, 51/7,1249-1261, 2007
 • L. Telesca, G. Hloupis, I. Nikolintaga and F. Vallianatos, “Temporal patterns in southern Aegean seismicity revealed by the multiresolution wavelet analysis” Nonlinear Science and Numerical Simulation, 12(8), 1418-1426, 2007
 • V. Saltas, D. Triantis, T. Manios, F. Vallianatos, “Biomonitoring of environmental pollution using dielectric properties of tree leaves”, Environmental Monitoring and Assessment , 133, 69–78, 2007
 • P. Soupios, M. Kouli, F. Vallianatos, A. Vafidis, G. Stavroulakis, “ Estimation of Aquifer Hydraulic Parameters from Surficial Geophysical Methods: A Case Study of Keritis Basin in Chania (Crete-Greece)” Journal of Hydrology 338, 122-131, 2007
 • A. Konstantaras, M. R. Varley, F. Vallianatos, J.P.Makris, G.Collins, and P.Holifield. “Detection of Weak Seismo-Electric Signals Upon the Recordings of the Electrotelluric Field by Means of Neuro-Fuzzy Technology”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 4/1, 161-165, 2007.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, P. Kyriazis and G. Nover, “ Electric signal emissions during repeated abrupt uniaxial compressional stress steps in amphibolite from KTB drilling”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 149–154, 2007.
 • P. Soupios, N. Papadopoulos, I. Papadopoulos, M. Kouli, F. Vallianatos, A. Sarris and Th. Manios, “Application of integrated methods in mapping waste disposal areas”,Environmental Geology, 53(3), 661-675, 2007
 • A. Konstantaras, J. P. Makris, F. Vallianatos, and M. R. Varley “On the electric field transient anomaly observed at the time of the Kythira M=6.9 earthquake on January 2006” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 677-682, 2007
 • E. Kokinou, C. Panagiotakis and F. Vallianatos, 2007, Earthquake/Noise Discrimination and estimation of P-S phases based on Wave Characteristics, Bulletin of the Geological Society of Greece, 40, 1138-1149, 2007.
 • P. Soupios, P. Georgakopoulos, N. Papadopoulos, V. Saltas, F. Vallianatos, A. Sarris,J. P. Makris, “Use of Engineering Geophysics to Investigate a Site for a Building Foundation”, J. Geophys. Eng. 4;11, 94-103, 2007
 • M. Kouli, F. Vallianatos, P. Soupios, D. Alexakis, “GIS – based morphometric analysis of Keritis and Tavronitis drainage networks, Western Crete, Greece”, Journal of Environmental Hydrology, 15, 1-17, 2007
 • I. Georgaki, P, Soupios, N. Sakkas, P. Ververidis, E. Trandas, F. Vallianatos and T. Manios, “Evaluating the Use of Electrical Resistivity Imaging Technique For Improving CH4 and CO2 Emission Rate Estimations in Landfills, Science of the
  Total Environment, 389, 522-531, 2008,
 • Soupios, C. Loupasakis and F. Vallianatos. “Reconstructing former urban P.environments by combining geophysical electrical methods and geotechnical engineering; an example from Chania, Greece” Journal of Geophysics and Engineering (IoP), 5(2), 186-194, 2008.
 • C. Panagiotakis, E. Kokinou, F. Vallianatos, “Automatic P Phase Picking Based on Local Maxima Distribution”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46/8,2280-2287, 2008
 • B. Zolesi, G. Fontana, L. Perrone, M. Pietrella, V. Romano, G. Tutone, A. Belehaki, I.Tsagouri, S.S. Kouris, F. Vallianatos, J. Makris, M. J. Angling, «A new campaign for oblique-incidence ionospheric sounding over Europe and its data application¨» Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70, 6, 854-865, 2008
 • P. Soupios, S. Piscitelli, F. Vallianatos, V. Lapenna “ Contamination delineation and characterization of waste disposal sites performing integrated and innovative geophysical methods, Chapter in book , Waste Management Research Trends (ed. Toma V. Golush), Pub. Date: 2008, 2nd Quarter, ISBN: 978-1-60456-234-7, Nova Publishers-USA.
 • F. Vallianatos and D. Triantis “Scaling in Pressure Stimulated Currents related with Rock Fracture”, Physica A, 387, 4940-4946, 2008.
 • V. Saltas, F. Vallianatos and D. Triantis “Dielectric properties of non-swelling bentonite: the effect of temperature and water saturation” Journal of Non-Crystalline Solids, 354 (52-54), 5533-5541, 2008
 • F. Vallianatos and G. Hloupis “HVSR Technique Improvement Using Redundant Wavelet Transform” in Increasing Seismic Safety by Combining Engineering Technologies and Seismological Data, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security ISSN1874-6519, Springer Netherlands, 2008
 • A. Konstantaras, G. N. Fouskitakis, J. P. Makris, and F. Vallianatos, “Stochastic analysis of geo-electric field singularities as seismically correlated candidates” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8, 1451-1462, 2008
 • I. Nikolintaga, V. Karakostas, E. Papadimitriou and F. Vallianatos “ The 2006 Kythira (Greece), Mw6.7 Slab-pull event: Tectonic implication and the geometry of the Hellenic Wadati-Benioff zone”,Annals of Geophysics, 51/5-6, 823-837, 2008
 • A. Konstantaras, F.Vallianatos, M.R.Varley, and J.P.Makris. 2008. “Soft-Computing Modelling of Seismicity in the Southern Hellenic Arc”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 5/3, 323-327, 2008
 • Kouli, M., Soupios, P., Vallianatos, F., Soil erosion prediction using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) in a GIS framework, Chania, Northwestern Crete, Greece, Environmental Geology, 57 (3), 483-497, 2009
 • F. Vallianatos, “A non-extensive approach to risk assessment”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 211-216, 2009
 • M. Pietrella, L., Perrone, G., Fontana, V., Romano, A., Malagnini, G., Tutone, B., Zolesi,B., Lj.R Cander, A., Belehaki, I., Tsagouri, S. S., Kouris, F., Vallianatos, J., Makris,M., Angling, «Οblique-incidence ionospheric soundings over Central Europe and their
  application for testing now casting and long term prediction models» Advances in Space Research, 43, 11/2, 1611-1620, 2009
 • M. Bavusi, F., Soldovieri, S., Piscitelli, A., Loperte, F., Vallianatos, P., Soupios,Ground-penetrating radar and microwave tomography to evaluate the crack and joint geometry in historical buildings: Some examples from Chania, crete, Greece,Near Surface Geophysics 8 (5), 377-387, 2010
 • M. Kouli, C. Loupasakis, P. Soupios and F. Vallianatos, “Landslide hazard zonation in high risk areas of Rethymno Prefecture, Crete island, Greece” Nat. Hazards, 52/3,599-621, 2010
 • P. Soupios, D., Kalisperi, A., Kanta, M., Kouli, P., Barsukov, F., Vallianatos, “Coastal aquifer assessment based on geological and geophysical survey, northwestern Crete,Greece”, Environmental Earth Sciences 61 (1), 63-77 , 2010
 • Sarris, C., Loupasakis, P., Soupios, V., Trigkas, F., Vallianatos, “Earthquake A.vulnerability and seismic risk assessment of urban areas in high seismic regions: Application to Chania City, Crete Island, Greece”, Natural Hazards 54(2), 395-412,2010
 • F. Vallianatos and P. Sammonds “Is plate tectonics a case of non-extensive thermodynamics?” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389 (21),4989-4993, 2010,
 • F. Vallianatos, “A non extensive statistical physics approach to the polarity reversals of the geomagnetic field“, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,390 (10), 1773-1778, 2011
 • F. Vallianatos, E. Kokinou and P. Sammonds, “Non Extensive statistical physics approach to fault population distribution. A case study from the Southern Hellenic Arc (Central Crete).” Acta Geophysica. 59(4), 770-784, 2011
 • F. Vallianatos, D. Triantis and P. Sammonds, “Non-extensivity of the isothermal depolarization relaxation currents in uniaxial compressed rocks”, Eur. Phys. Let.(EPL), 94, 68008p1-5, 2011
 • F. Vallianatos and P. Sammonds, “A non-extensive statistics of the fault-population at the Valles Marineris extensional province, Mars”, Tectonophysics, 509 (1-2), 50-54,2011
 • F. Vallianatos, A. Nardi, R. Carluccio and M. Chiappini, “Experimental evidence of a non-extensive statistical physics behavior of Electromagnetic Signals emitted from rocks under stress up to fracture. Preliminary results.” Acta Geophysica, 60(3),894-909, 2012.
 • F. Vallianatos, “On the non-extensive nature of the Isothermal Depolarization relaxation Currents in cement mortars”, Journal of Physics and Chemistry of Solid, 73/4, 550-553, 2012
 • F. Vallianatos, P. Benson, P. Meredith and P. Sammonds “Experimental evidence of a non-extensive statistical physics behavior of fracture in triaxially deformed Etna basalt using acoustic emissions”, Eur. Phys. Let. (EPL), 97, 58002, 2012
 • F. Vallianatos, G. Michas, G. Papadakis and P. Sammonds “ A non extensive statistical physics view to the spatiotemporal properties of the June 1995, Aigion earthquake (M6.2) aftershock sequence (West Corinth rift, Greece)”, Acta Geophysica, 60(3), 758-768, 2012
 • M. Galluci, S. Guillas, F. Vallianatos, “Emulation of simulated earthquake
  catalogues”, Acta Geophysica, 60(3), 699-718, 2012.
 • D. Pliakis, T. Papakostas, F. Vallianatos, “A first principles approach to understand the physics of precursory accelerating seismicity”, Annals of Geophysics, 55/1,doi: 10.4401/ag-5363, 2012
 • D. Triantis, F. Vallianatos, I. Stavrakas, G. Hloupis, “Relaxation phenomena of electrical signal emissions from rock following application of abrupt mechanical stress” Annals of Geophysics, 55/1, doi: 10.4401/ag-5316, 2012
 • M. Moisidi, F Vallianatos, P Soupios and S Kershaw, “Spatial spectral variations of microtremors and electrical resistivity tomography surveys for fault determination in southwestern Crete, Greece”, J. Geophys. Eng. 9 , 261–270, 2012
 • G. Hloupis and F. Vallianatos, “Wavelet-Based Rapid Estimation of Earthquake Magnitude Oriented to Early Warning” IEEE Geosciences & Remote Sensing letters, in press
 • F.Vallianatos, “The application of cBΩ model for the estimation of viscosity profile of the lower mantle “, Proceedings of 8th Greek Congress in Solid State Physics, 544-548, 1992
 • F. Vallianatos ” A new thermodynamic approach into the rheology of the lower mantle”, Proceedings of the 2nd Congress, Greek Geophysical Union, 516-526, 1993.
 • K. Eftaxias, F. Vallianatos and J. Polygiannakis, “Evaluation of the success of earthquake prediction beyond chance”, Pract. Acad. Athens, 68, 287-305, 1993
 • K. Nomikos, M. Bakatsakis, D. Paterakis, T. Kogionis, S. Sideris, B. Zaxaropouulos, C. Christou, I. Kaliakatsos and F. Vallianatos “Development of a telemetric system for observation of radioemission associated with earthquakes in Crete island”, Proceedings of the XXIV General Assembly of the European Seismological Commission, 1112-1121, Athens, 1994
 • F. Vallianatos and K. Nomikos, “Description of a real – time system appropriate for the subtraction of the inductive component from electrotelluric recordings. An application to earthquake prediction”, Proceedings of the XXIV General Assembly European Seismological Commission, 1121-1127, Athens, 1994.
 • F.Vallianatos, “A 4×4 matrix formulation of the wave propagation in a stratified anisotropic random medium”, Proceedings of the 2nd National Congress on Computational Mechanics, 368-376 1996
 • F. Vallianatos and K. Nomikos, Electromagnetic radiation related to earthquakes in South Greece, Proceedings of the International Conference on Marine Electromagnetics, (MARELEC97) Imperial College, Dept of Electrical & Electronic Eng., ch.4.5, 1997
 • F. Vallianatos, “A generation mechanism for low frequency electric seismic precursors” Proceedings of the International Conference on Marine Electromagnetics, (MARELEC97) Imperial College, Dept of Electrical & Electronic Eng., ch.4.3, 1997
 • F. Vallianatos, “Electromagnetic wave propagation in a random fat fractal medium”, Proceedings of the International Conference on Marine Electromagnetics,(MARELEC97) Imperial College, Dept of Electrical & Electronic Eng., ch. 7.3, 1997
 • F. Vallianatos, C. P. Yialouris, K. Nomikos and A.B. Siderides. “The mutual information as a tool for the recognition of a preseismic electromagnetic anomaly”, Proceedings of the 8th International Congress of the Geological Society of Greece, 191-196, 1998
 • D. B. Panagiotakos and F. Vallianatos, “An attempt of statistical evaluatin of time association between series of geophysical events, using a non-parametric approach”, Proceedings of the 13th International Workshop on Statistical Modelling, 465- 470.Louisiana USA, 1998.
 • Y. Ruzhin, C. Nomicos and F. Vallianatos, “High frequency seismoprecursors’ emission”, 15th International Workshop on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, June 27-30 , 512-516, 2000.
 • A. Konstantaras, M.R. Varley, F. Vallianatos, G. Collins, P. Holifield, “Recognition of Electric Earthquake Precursors using Neuro-Fuzzy Methods: Methodology and Simulation Results”, IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA 2002).
 • F. Vallianatos, “Seismoelectromagnetic research in the frontal part of the Hellenic arc: results and Expectations , Proc. of URSI, 2002
 • A. Stampolidis, P. Soupios, G. Tsokas and F. Vallianatos, “ Detection of leaks in buried plastic water distribution pipes in urban places-A case study”, Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar, 120-124, 2003
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, , I. Stavrakas and F. Vallianatos, “ Relaxation processes of stressed marble AC conductivity” International Conference on NDT, 252-257, 2003
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, and F. Vallianatos “Investigation of Microcracks in Marble from Mt. Penteli by Dielectric Spectroscopy” , Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 667-669, 2003
 • I. Stavrakas, D. Triantis, Z. Agioutantis, S. Maurigianakis, V. Saltas and F. Vallianatos «Pressure stimulated currents along with mechanical properties in rocks” in Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology,733-738, 2004
 • G. Hloupis, F. Vallianatos and J. Stonham, “ Stationarities vs., non-stationarities in HVSR technique” in Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, 697-702, 2004
 • A. Kyriazopoulos, I. Stavrakas, c. Anastasiadis, D. Triantis, F. Vallianatos and Z. Agioutantis. « Pressure simulated current (PSC) recordings on cement mortar: preliminary results» in the Proc. of the National Congress on Mechanics, 378-393,2004
 • M. Moisidi , Vallianatos F., Makris J., Soupios P., Nikolintaga I., “HVSR and Electrical Tomography for seismic response estimation: An example from a cultural heritage site in Greece”. Proc. of the European Seismological Commission, 2004, GFZ
 • J. Makris D. Kalisperi D. Rust and F. Vallianatos, “Software Modules for Studying Magnetotelluric Theory Aspects” in IEEE Proc of EUROCON, 2005
 • P. Soupios, A. Sarris, G. Papadakis, M. Papazoglou, F. Vallianatos, J.Makris, “Compilation of a Relational Digital Database for Monitoring and Managementof GeoEnvironmental Data in Crete Region”, Proc. of WSEAS, Engineering Education,ISBN 960-8457-28-9, pp. 423-430, 2005
 • F. Vallianatos, J. Makris, P. Soupios, V. Saltas, I. Papadopoulos, G. Hloupis, M. Kouli, D. Alexakis, E. Kokkinou, I. Nikolintaga, D. Kalisperi, M. Moisidi, “ Coupling GeoEnvironmental Research & Education: Examples from the Technological Educational Institute of Crete”, Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 503-510, 2005
 • D. Kalisperi, G. Hloupis, J. Makris, D. Rust, F. Vallianatos, V. Saltas, P. Soupios, I. Vardiampasis, “Educational Software Bundle for Studying Magnetotelluric Theory and Specific Geoelectric Structure Models”, Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 477-486., 2005
 • P. Soupios, J. Makris, F. Vallianatos, “A Computer Based Automatic System for Leak Detection and Location for Waste Management Applications”, Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 511-518, 2005.
 • M.R. Varley, M.S. Peak, J.D. Heys, G. Collins, A.J. Konstantaras, F. Vallianatos and P. D. Picton “Spreadsheet Software as a Teaching Tool for Concepts in Electronic Engineering” Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, 2005.
 • M. Kouli, D. Alexakis, F. Vallianatos, P. Soupios, A. Sarris, E. Xepapadaki, N.Zoumpouloglou, “Integration of Geographic Information Systems in Technological Education. An example in the Geo-environmental sciences”, Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 487-492, 2005.
 • M. Kouli, D. Alexakis, F. Vallianatos, “E-learning project in GIS education” in Proc.WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 498-502, 2005.
 • M. Kouli, D. Alexakis, F. Vallianatos and T. Papakostas “geoinformation Technology: An invaluable teaching tool for geomonitoring. An example from the new established laboratory of Geoinformation, Department of Natural Resources & Environment”, ” in Proc. WSEAS, Engineering Education, ISBN 960-8457-28-9, pp. 493-497, 2005.
 • P. Soupios, F. Vallianatos, J. Makris, I. Papadopoulos, “Determination of a Landfill Structure Using HVSR, Geoelectrical and Seismic Tomographies”, Proc of International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, Greece, ISBN 960-88153-7-1, pp. 83-90, 2005.
 • I. Papadopoulos, P. Soupios, F. Vallianatos, and J. Makris, “Electrical Resistivity Tomography in Urban Areas: A Case Study in Chania, Greece”, Proc of International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, Greece, ISBN 960-88153-7-1, pp.143-148, 2005.
 • V. Saltas, F. Vallianatos, P. Soupios, J. P. Makris, D. Triantis, “Application of dielectric spectroscopy to the detection of contamination in sandstone”, Proc. of International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, Greece, ISBN 960-88153-7-1, pp. 269-274, 2005.
 • A. Sarris , F. Vallianatos, P. Soupios, I. Papadopoulos, A. Savvaidis «Exploring the Geological Parameters of Urbanized Centers at the Island of Crete through Geophysical Approaches” WSEAS ENERGY, ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS,SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2006
 • A. Sarris, F. Vallianatos, P. Soupios, I. Papadopoulos and A. Savvaidis «Application of Geophysical Methods in Urban Areas to Determine the Site Response in Environmental Risks” WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT Issue 4, Volume 2, pp. 309-316, April 2006
 • E. Kokinou, E. Papadimitriou, V. Karakostas, E. Kamperis, F. Vallianatos, and I.Nikolintaga, “ Crustal velocity models for the wide area of crete island in the Southern Hellenic subduction zone” Proc. of the 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Switzerland, 2006
 • E. Kokinou, F. Vallianatos and E. Bouranta “ Preliminary results on shallow earthquake simulation for the complex structure of the Southwestern part of the Hellenic Arc (Greece), Proc . of the 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Switzerland, 2006
 • F. Vallianatos, I. Nikolintaga, E. Kokinou, J. Makris, P. Soupios and M.Moisidi “Preliminary results of the Kythira (SW Greece) January 8, 2006 aftershock sequence” Proc. of the 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Switzerland, 2006
 • A. Konstantaras, M.R. Varley, F. Vallianatos, J.P. Makris, G. Collins, P.Holifield, “Neuro-fuzzy technology for the detection of weak seismo-electric signals”, Proc. of Atlantic Europe Conference on Remote Imaging and Spectroscopy,2006.
 • F. Vallianatos, E. Kokinou, M. Siragakis, J. Makris “Local Seismicity and Seismic Velocity Structure in the Front of the Hellenic Arc˙ Preliminary Observations” Proc. of the 4th WSEAS Int. Conf. on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT, 2006
 • M. Kouli , F. Vallianatos, “An attempt of GIS analysis of the damages of the January 8, 2006 Kythira earthquake, Greece”, Proc. of the 4th WSEAS Int. Conf. on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT , 2006
 • M. Kouli and F. Vallianatos, P. Soupios, D. Alexakis,”A GIS example of Morphometric analysis in tectonic structures of Western Crete, Greece” Proc. 4th WSEAS Int. Conf. on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS & DEVELOPMENT, 2006
 • V. Saltas, F. Vallianatos, C. Anastasiadis, D. Triantis and P. Kyriazis, “Dielectric spectroscopy of bentonite samples originated from milos Island”, Proc. of the 2nd International Conference Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Greece, 2006.
 • M. Kouli, P. Soupios and F. Vallianatos “GIS; based water management in the Chania area, Western Crete, Studies in Mechanics, Environment and Geoscience, (eds.) J.Krope, S. Necasova, N. Tutyshkin, E. Sapountzakis and M. Mucciarelli, WSEAS Press,ISBN: 978-960-8457-70-6.
 • E. Kokinou. and F. Vallianatos., “Seismic velocity Structure and Waveform Modelling in the southern Hellenic Arc (offshore Crete)” 2th IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES08), Cambridge, U.K, 2008,paper ID 575-623.
 • F. Vallianatos and D. Triantis, “Scaling in Fracture: From Rocks to Earthquake Physics” 2th IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES08), Cambridge, U.K, 2008, paper ID 575-592.
 • F. Vallianatos, “Non-extensive entropy to seismic risk assessment estimation” 2th IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES08),Cambridge, U.K, 2008, paper ID 575-591
 • I. Stavrakas, D. Triantis, C. Anastasiadis, A. Nardi, R. Carluccio and F. Vallianatos, “Electric and Electromagnetic Signals emitted from rocks under stress up to fracture. Experimental results”, 2th IASME/WSEAS International Conference on Geology and Seismology (GES08), Cambridge, U.K, 2008.
 • Nikolintaga, I., Karakostas, V., Papadimitriou, E. and Vallianatos, F. The 8 January 2006 Kyhtira earthquake and its aftershocks. 3rd Conference of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece, 5–7 November 2008.
 • M. Bavousi, A. Giocolo, S. Piscitelli, A. Sarris, P. Soupios and F. Vallianatos “ GPR survey to evaluate joint and crack geometry in the building of the Prefecture of Chania (Crete island, Greece), 12 Int. Conference on Ground Penetrating Radar, UK,2008.
 • E. Kokinou, G. Kalokairinos, F. Vallianatos, “Earthquake’s Depth Determination based on a 3D Generalized Geophysical Model for the Velocity Structure of Crete Island (Southern Hellenic Arc, Greece)” , 3rd IASME / WSEAS International Conference on Geology and Seismology, Cambridge, UK, 2009
 • E. Kokinou, M. Moisidi, I. Tzanaki , E. Tzakalaki, E. Tziskaki, A. Sarris and F.Vallianatos, “Spatial distribution of the near coast and onshore seismicity of Crete (South Greece) with special emphasis to Heraklion basin (Central Crete)” 3rd IASME International Conference on Geology and Seismology, Cambridge, UK, 2009
 • A. Kanta, P. Soupios, F. Vallianatos and D. Rust , Geophysical characterization and delineation of the Keritis Basin, Crete Island, Greece using the time domain electromagnetic method (TDEM) , 3rd AMIREG International Conference : Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens,Greece , 2009
 • A. Kanta, P. Soupios, F. Vallianatos, D. Rust, P. Barsukov, “The Application of Time Domain Electromagnetic Method to Characterize the Keritis Basin, in Western Crete, Greece” 3rd IASME International Conference on Geology and Seismology,Cambridge, UK, 2009
 • D. Kalisperi, S. Pantelis, M. Kouli, P. Barsukov, S. Kershaw, P. Collins, F.Vallianatos, “Coastal Aquifer Assessment using Geophysical Methods (TEM,VES), Case Study: Northern Crete, Greece”, 3rd IASME / WSEAS International Conference on Geology and Seismology, Cambridge, UK, 2009
 • M. Moisidi, S. Kershaw, D. Rust, P. Collins, P. Soupios and F. Vallianatos, “Geological and Electrical Resistivity Tomography surveys applied to model the tectonic environment of the Kastelli-Kissamou basin, northwestern Crete, Greece”, 4 th IASME/ WSEAS International Conference on Geology and Seismology, Cambridge, UK, 2010
 •  K. Nomikos,F.Vallianatos, M. Bakatsakis, S. Sideris,J.Kaliakatsos. , “Seismoelectromagnetic effects in the vicinity of Crete island”, 1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 1996
 •  F. Vallianatos, “A model for the generation of a low-frequency preseismic electric field” , “1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 1996
 • G. Rovithakis and F. Vallianatos, “Neural Networks. An application to earthquake prediction using electrotelluric data” , 1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 1996
 • C. Yialouris, F. Vallianatos, K. Nomikos, A. Sideridis, “Recognition of preseismic electromagnetic anomaly using Artificial Inteligence techniques”, 1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Athens, 1996
 • F. Vallianatos, K. Nomikos, K. Yialouris, G. Rovithakis, G. Stavrakakis,S. Sideris,J. Kaliakatsos, D. Paterakis, “An earthquake prediction scheme based on electromagnetic anomalies. Recent results “, A Discussion meeting on: Assesment of schemes for earthquake prediction.. Royal Astronomical Society, London, UK, 1996 (extended abstract is available via the World Wide Web, see: http://www.seismo.demon.co.uk/Nov7th/Vallianatos. html  1) F. Vallianatos and K. Eftaxias, “The activation volume for creep and its variation with depth in the Earth’s Lower Mandle”, Internationa Conference on Diffusion and defects in solids, DD91,USSR,1991.
 • F. Vallianatos, “A simple model applied to the elastic properies of olivine “.International Geophysical Workshop on Rock physical properties. From Laboratory results to Field observations, Florence, 1992 .
 • F.Vallianatos and K. Eftaxias, “A new approach into the analysis of thermodynamic parameters of materials with Geophysical interest”, E.G.S Assembly, Wiesbaden,1993 Annales Geophys,Vol 11/I,C25,1993.
 • F. Vallianatos and K. Eftaxias, “A new thermodynamic approach for the estimation of the permissible range of values of the rheological parameters into the Earth’s Lower Mantle. XIX General Assembly, E.G.S, Grenoble,1994 .
 • F. Vallianatos , K. Eftaxias and A. Vassilikou-Dova, “A material science approach for the evaluation of the rheological state into the Earths’ Lower Mantle.”, 7th Europhysical conference on defects in insulating materials. EURODIM 94, Lyon 1994
 • Nomikos, F. Vallianatos, J. Kaliakatsos, S. Sideris, and M.Bakatsakis. “Latest aspects of telluric and electromagnetic variations associated with shallow and intermediate depth earthquakes in South Aegean”, 1st International workshop: Magnetic, Electric and Electromagnetic methods in seismology and volcanology, Positano, Italy, 1995.
 • F. Vallianatos, “A 4×4 matrix formalism of the MT problem. An application to the calculation of impedance tensor in the surface of a random layered Earth”, 1 st International workshop: Magnetic, Electric and Electromagnetic methods in seismology and volcanology, Positano, Italy, 1995.
 • F. Vallianatos and K. Nomikos, “Seismogenic radioemissions as precursors to earthquakes in Greece.”, XXII General Assembly, E.G.S, Vienna, Annales Geophys,Vol 15/I,C25,1997 .
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “Electric current generation asscociated with deformation rate of a solid: Preseismic and coseismic signals”, XXII General Assembly,E.G.S, Vienna, Annales Geophys,Vol 15/I , 1997 .
 • F. Vallianatos , “Electromagnetic wave propagation in a random fat fractal layered earth”, XXII General Assembly, E.G.S, Vienna, Annales Geophys, Vol 15/I 1997.
 • A. Tzanis, F. Vallianatos and S. Gruszow. “On the problem of Generation, Discrimination and Identification of Electric earthquake precursors”, 29 th General Assembly of IASPEI, Thessaloniki, 1997”
 • K. Nomikos, G. Alexopoulos, F. Vallianatos and G. Stavrakakis, “A real time telemetric system for measuring electromagnetic variations associated with earthquakes in Greece”, 7th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • D. Panagiotakos and F. Vallianatos, “A non-parametric approach to the problem of time association between series of Geophysical events””, 7 th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • F. Vallianatos, “ On the scaling laws between electric earthquake precursors (EEP) and the magnitude of the associated earthquake”, 7th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • F. Vallianatos and K. Nomikos, “Radioemissions associated with the seismicity of the frontal Hellenic Arc. A theoretical model”, 7th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • F. Vallianatos, C. Yialouris and K. Nomikos, “Informatic techiques appropriate for the identification of a preseismic VLF electromagnetic anomaly’, 7 th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • S. Sideris, V. Zacharopoulos, J. Kaliakatsos, K. Nomikos and F. Vallianatos, “Weak electromagnetic signals associated with local seismic events in the vicinity of EM stations”, 7th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98,Chania 1998.
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “A review of low frequency electrical precursors: Laboratory results, field observations and theoretical models”, 7 th International Conference on Natural and Nan-made Hazards,HAZARDS98, Chania 1998.
 • A. Tzanis and F. Vallianatos, “ Moving charged Dislocation modelling of electrical earthquake precursors: Apromising approach?”, XXIII General Assembly, E.G.S, Nice,Annales Geophys, Vol 16/I 1998.
 • F. Vallianatos and A. Tzanis, “ Understanding Electric Earthquake Precursors (EEP): Generation, Propagation and Scaling laws using the Moving Dislocation concept” ,22nd International Conference on Mathematical Geophysics (Cambridge, 1998)
 • K. Nomikos, F. Vallianatos and G. Stavrakakis, “A new telemetric network for measuring the preseismic electromagnetic anomalies in Greece”, XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • Y. Ruzhin, C. Nomicos and F. Vallianatos, «HF precursors generated in atmosphere before earthquakes» XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • A. Tzanis, F. Vallianatos and K. Makropoulos, «Seismic and electrical precursors to the 17.1.1983 M7 Kefallinia earthquake, Greece: signature of SOC system?», XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • P. F. Biagi and F. Vallianatos, « Concuding remarcs on earthquake precursors».XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • F. Vallianatos and J. Makris, « On the tectonoelectric zonation of the Hellenic arc», XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • G. Rovithakis and F. Vallianatos , «A neural network approach to the identification of electric earthquake precursors», XXIV General Assembly, E.G.S,Hague 1999
 • V. Cuomo, V. Lapenna, L. Telesca and F. Vallianatos , « Self similarity properties of seismicity in southern Aegean area», Nonlinear processes in Geophysics, XXIV General Assembly, E.G.S, Hague 1999
 • Y. Ruzhin, C. Nomicos and F. Vallianatos, «Preseismic HF electromagnetic signals generated in atmosphere», 2nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Χανιά 1999
 • A Tzanis and F. Vallianatos, «A critical review of ULF electric earthquake precursors», 2nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Χανιά 1999.
 • K. Nomikos, F. Vallianatos, J. Makris, D. Triantis and G.Stavrakakis, «A multiplexing telemetrisc system for measuring electromagnetic variations associated with earthquakes in Greece», 2nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Chania, 1999
 • C. Anastasiades, G. Triantis, F. Vallianatos, G. Nover and C. Nomikos, « The spectrum of thermally stimulated currents from KTP drilling rock samples», 2 nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Χανιά 1999
 • G. Colangelo, V. Lapenna, L. Telesca and F. Vallianatos, «Search for extreme events in geoelectrical time series: an application on Southern Apennine chain (Italy) and Crete island (Greece), 2nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Χανιά 1999
 • G. Colangelo, M. Lafredi, V. Lapenna, M. Macchiato and F. Vallianatos, «Time scaling laws in self-potential signals measured in two different seismically active Mediterranian areas (The S. Apennine chain and the Crete island)”, 2 nd International Workshop: Magnetic, electric and electromagnetic methods in Seismology and Geophysics, Χανιά 1999
 • K. Binieris, G. DiBello E. Rizzo, V. Lapenna and F. Vallianatos, « A LabWindows/CVI based application for self-potential tomography in areas with hydrogeological risk» National Instrument Days-Workshop 1999, Athens, 1999.
 • F. Vallianatos and A Tzanis , «A review of ULF electric earthquake precursors»,International Conference on Problems of Geocosmos., May 2000
 • Y. Ruzhin, C. Nomicos and F. Vallianatos, «Preseismic thunderstorm activity as soutce of HF earthquake precursors» 10th International Symposium on Equatorial Aeronomy, May 2000
 • F. Vallianatos and A Tzanis , «A review of ULF electric earthquake precursors»,International Workshop on Seismoelectromagnetism Tokyo, Japan, 2000.
 • F. Vallianatos, V. Lapenna, V. Troyian, N. Smirnova, Y. Kopytenko, V. Korepanov and T. Matiashvili, «Study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes: Strategy of the SUPRE project» International Workshop on Seismoelectromagnetism Tokyo, Japan, 2000.
 • G. Colangelo, M. Lafredi, V. Lapenna, M. Macchiato and F. Vallianatos «Time dynamics of geoelectric signals from two different seismically active Mediterranean areas ( the Southern Apennine chain and the Crete island), International Workshop on Seismoelectromagnetism Tokyo, Japan, 2000.
 • A. S. Savaidis, J. Makris and F. Vallianatos « Properties of the geoelectric structure of the Mygdonia basin (N. Greece), VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • F. Vallianatos, V. Lapenna, V. Troyian, N. Smirnova, Y. Kopytenko, V.Korepanov and T. Matiashvili, «The SUPRE project in relation to study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes» VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • V. Cuomo, M. Lafredi, M. Macchiato, J. Makris and F. Vallianatos , «The problem of data missing in geoelectromagnetic time series: an exploratory investigation of observational data» VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • F. Vallianatos , « Electromagnetic induction in anisotropic one dimensional earth structure. A matrix formulation» VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • F. Vallianatos , «The electromagnetic induction in the earth as a boundary value problem» VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • F. Vallianatos , «Topographic distortion of the magnetotelluric impedance» VIII International Workshop on Geoelectromagnetism, Italy, 2000
 • Kopytenko, Y.A.; Kopepanov, V.; Vallianatos, F.; Kopytenko, E.; Klimovitch, E.; and Makris, J. “Comparative analysis of the advanced ULF measurement techniques applied to study the earthquake precursory phenomena” EGS2001 in NH9. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, 2001
 • Telesca L. Volobuev D. Lappena V. Smirnova, N. Vallianatos, F. Troyan, V.“Methods of nonlinear dynamics for modelling and prediction of geophysical time series: application to study the earthquake precursory signatures” EGS2001 in NH9. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, 2001.
 • Vallianatos F., and Tzanis A., “Scaling laws for ULF electromagnetic precursors: indication of a SOC process” EGS2001 in NH9. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, 2001.
 • F. Vallianatos, V. Lapenna, ” Latest aspects on electric & electromagnetic earthquake precursors recorded on Mediterranean basin: field observations, methods of analysis, generation mechanisms”, Ιnternational conference. AP-RASC’01 (2001),Asian-Pacific Radio Science Conference, session on G9/G10/GE “Electromagnetic Phenomena Related with Earthquake and Volcanic Activities”, Τokyo, Japan, 2001.
 • Stavrakas, I.; Anastasiadis, C.; Triantis, D.; Vallianatos, F.; “Thermo and Piezo stimulated currents in rock samples: Preseismic and coseismic signals”, in NH10. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, EGS 2002.
 • Kiyashchenko, D.; Smirnova, N.; Troyan, V.; Vallianatos, F. “Multifractal analysis of the regional seismisity dynamics before the large earthquakes ” in NH10. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, EGS 2002.
 • Vallianatos, F.; Kopytenko, Yu.; Troyan, V.; Smirnova, N.; Lapenna, V.; Korepanov,V.; Matiashvili, T.; Makris, J. “ULF geomagnetic measurements in seismic active regions,data processing and modelling: advances in the SUPRE research activity “, in NH10.Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, EGS 2002.
 • Vallianatos, F.; Tzanis, A. On the propagation characteristics and spectral properties of pre-seismic ULF signals ” in NH10. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction, EGS 2002
 • F. Vallianatos, “Seismoelectromagnetic research in the frontal part of the Hellenic arc: results and Expectations , URSI GA Maastricht, NL 2002
 • Kiyashchenko, D.; Smirnova, N.; Troyan, V.; Vallianatos, F.., “The peculiarities of shear crack network pre-rupture evolution: precursory signatures in seismicity distribution and scattered elastic wave properties in modeling and case studies” in NH10. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction,AGU-EGS-EUG, Nice 2003
 • Tzanis, A.; Vallianatos, F., “Two critical tests for the Critical Point earthquake” in NH10. Seismic hazard evaluation, precursory phenomena and reliability of prediction,AGU-EGS-EUG, Nice 2003
 • Uritsky, V.; Smirnova, N.; Troyan, V.; Vallianatos, F., “Critical dynamics of fractal fault systems and its role in the generation of electromagnetic emissions before major earthquakes” in NH11. Seismo-electromagnetics and related phenomena, AGU-EGS-EUG, Nice, 2003.
 • Kopytenko, Y.; Ismaguilov, V.; Vallianatos, F.; Hattory, K.; Kopytenko, E.; Makris, J.; Matiashvili, T. “Investigation of the parameters of ULF electromagnetic disturbances in different seismic active regions, in NH11. Seismo-electromagnetics and related phenomena, AGU-EGS-EUG, Nice, 2003.
 • Makris, J. P.; Vallianatos, F.; Kopytenko, Yu.; Smirnova, N.; Korepanov, V.;Kopytenko, E.; Soupios, P.; Vardiambasis, I.; Stampolidis, A.; Mavromatidis, A.”ULF Geomagnetic Observations and Seismic Activity on the Southern Part of Hellenic Arc “, in NH11. Seismo-electromagnetics and related phenomena, AGU-EGS-EUG, Nice,2003.
 • Vallianatos, F. ; Triantis, D.; Tzanis, A. ; Anastasiadis, C. ; Stavrakas, I. “Electric earthquake precursors: from laboratory results to field observations”. in NH11. Seismo-electromagnetics and related phenomena, AGU-EGS-EUG, Nice, 2003 (solicited)
 • Vallianatos, F. ; Tzanis, A. “A first principles approach to understanding the physics of precursory accelerating seismicity in NP3 , Non linear processes in Geophysics: Predictability in earthquake fault systems, AGU-EGS-EUG, Nice, 2003.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas and F. Vallianatos, “Investigation of microcracks in marble by dielectric spectroscopy”, 4th Symposium on Archaeometry,Athens – Greece, May 2003.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, “Ac conductivity of marble after the application of various stress modes before fracture”. 3rd International Conference on NDT, 2003.
 • D. Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, F. Vallianatos, “Dielectric characteristics of marble rocks after the application of various stress modes before fracture”, 3rd Int. Conf on Instrumentation, Measurement, Control Circuits and Systems, WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), 2003.
 • C. Anastasiadis, I. Stavrakas, D. Triantis, A. Kyriazopoulos, V. Saltas, F.Vallianatos, “Dielectric characteristics of high porosity sandstone after contamination with hydrocarbon compounds” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • H. Papadopoulos, P. Soupios, F. Vallianatos, and John Makris,“Electrical Resistivity Tomography in Urban Areas: A Case Study in Chania, Greece” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • V. Saltas, F. Vallianatos, P. Soupios, J.P. Makris, D.Triantis,  “Application of dielectric spectroscopy to the detection of contamination in sandstone” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • P. Soupios , F. Vallianatos, I. Papadopoulos, J. Makris, M. Marinakis, “Surface-Geophysical Investigation of a Landfill in Chania, Crete” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • P. Soupios , F. Vallianatos, I. Papadopoulos, J. Makris, “Determination of a Landfill Structure Using HVSR, Geoelectrical and Seismic Tomographies” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • P. Soupios, T. Manios, F. Vallianatos, K. Maniadakis, J. Makris, M. Kouli, V.Saltas, A. Sarris, N. Papadopoulos, E. Gidarakos, N. Kourgialas,“Intergrated Environmental Investigation of a Municipal landfill using modern techniques” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • E. Terzis, P. Soupios, T. Manios, F. Vallianatos, C. Maniadakis, “Integrated Chemical and Geophysical Techniques to Characterize an Uncontrolled Landfill” Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV2005)
 • M. Kouli, D. Alexakis, P. Soupios, F. Vallianatos, «GIS-based morphometric analysis of Keritis and Tavronitis drainage networks, Western Crete, Greece”, 2 nd Int. Workshop on Applied Geophysics for Engineering, Messina, Italy, 2005.
 • F. Vallianatos, P. Soupios, I. Papadopoulos, J. Makris, V. Saltas, A.Sarris «Evaluation of Seismic Response Combining HVSR and Geophysical Techniques: Results from Chania, Rethymnon and Heraklion (Region of Crete – Greece)” 2 nd Int.Workshop on Applied Geophysics for Engineering, Messina, Italy, 2005.
 • F. Vallianatos, G. Hloupis, V. Saltas , J. Stonham, D. Triantis “Wavelet analysis of time-series dielectric measurements as a tool for the identification of soil contamination” 2nd Int. Workshop on Applied Geophysics for Engineering, Messina, Italy,2005.
 • Kokinou E., Papadimitriou E., Karakostas V., Kamberis E., Vallianatos F., and Nikolintaga I., Crustal structure in the southern subduction zone, European Geophysical Union Conference, Vienna, 2006.
 • Vallianatos F., Nikolintaga I., Kokinou E., Makris J., Soupios P., Moisidi M.,Preliminary Results of the Kythira January 8, 2006 Aftershock Sequence, European Geophysical Union Conference, Vienna, 2006.
 • Vallianatos F., Makris J., Soupios P., Hloupis G., Nikolintaga I., Kokinou E., Moisidi M., Kalisperi D., A New Telemetry Seismological Network In The Front Part of the Hellenic Arc: its contribution to the study and understanding of the seismic behaviour of the area, European Geophysical Union Conference, Vienna, 2006.
 • F. Vallianatos, Fundamental properties of fracture and seismicity in a non extensive statistical physics framework., European Geophysical Union Conference,Vienna, 2009
 • D.Triantis, C. Anastasiadis, I. Stavrakas, and F. Vallianatos, Electric signal emissions from rock samples used as failure predictors European Geophysical Union Conference, Vienna, 2011.
 • Margarita Moisidi, Derek Rust, Stephen Kershaw, Pantelis Soupios, Filippos Vallianatos, and Sabatino Piscitelli , Geological and geophysical evidences for seismic hazard assessment of northwestern and southwestern Crete (Greece), European Geophysical Union Conference, Vienna, 2011.
 • Demetrios Pliakis, Taxiarchis Papakostas, and Filippos Vallianatos, A first principles approach to understand the physics of precursory accelerating seismicity , European Geophysical Union Conference, Vienna, 2011.
 • Filippos Vallianatos, Alexis Cartwright-Taylor, and Peter Sammonds, A spatiotemporal non-extensive approach to investigate seismicity of 6th April 2009,ML5.8, L’Aquila (Central Italy) earthquake. European Geophysical Union Conference,Vienna, 2011.
 • Filippos Vallianatos, George Michas, George Papadakis, and Peter Sammonds, A non extensive statistical physics view to the June 1995, Aigion earthquake (M6.2) aftershock sequence (West Corinth rift). European Geophysical Union Conference,Vienna, 2011.
 • Filippos Vallianatos and Peter Sammonds, Non-extensive thermodynamics applied to global seismicity before and after the Sumatran mega-earthquake. European Geophysical Union Conference, Vienna, 2011.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • “Μελέτη αφαίρεσης μαγνητικής διαταραχής από γεωηλεκτρικές αναγραφές” (Ιαν. 1987-Δεκ.1988) Χρηματοδότης: ΟΑΣΠ
 •   ” Μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών μεταβολών στην περιοχή της Κρήτης και συσχετισμός τους με προσεισμικά φαινόμενα “. (1992-1994) Χρηματοδότης: Περιφέρεια Κρήτης (1992-1994) Φορέας εκτέλεσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης .
 • “ Ανάπτυξη Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου. (τηλεμετρικού δικτύου συλλογής σεισμολογικών και ηλεκτρομαγνητικών δεδομένων”. (1996-1998). Χρηματοδότης :ΓΓΕΤ-ΕΠΕΤ ΙΙ Φορέας εκτέλεσης: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
 • “GAIA: Geotectonic Activity : Instrumantation and Analysis. A European test site for Earthquake precursors and Crustal Activity: the Golf of Corinth,Greece.” Χρηματοδοτης: EU- Environment – Φορέας εκτέλεσης IPGP-France,Υποπρόγραμμα ”Ανάπτυξη τηλεμετρικού δικτύου για την ανίχνευση τελλουρικών και ηλεκτρομαγνητικών προσεισμικών διαταραχών στον Κορινθιακό κόλπο” Φορέας εκτέλεσης Υποπρoγράμματος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης (αριθμός πράξης αποδοχής 157/17.02.97 της Επιτροπής Ερευνών) Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Φ. Βαλλιανάτος (Προυπολογισμός 20 Κ€) «Μαγνητοτελλουρικά ευρέως φάσματος στην έρευνα πρόγνωσης σεισμών» Χρηματοδοτης: EU- Environment – Φορέας εκτέλεσης GFC-Germany.
 • «Study of the ULF electromagnetic phenomena related to earthquakes” (INTAS99), Φορέας Εκτέλεσης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής Φ. Βαλλιανάτος. (Προυπολογισμός 120 Κ€)
 • Γεωηλεκτρική Διασκόπηση Ανατολικά του Αρχαίου Σταδίου Επιδαύρου Χρηματοδοτης: ΕΤΧΑΠ – Συμμετέχοντες Φορείς ΤΕΙ Κρήτης & ΑΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής Φ. Βαλλιανάτος. (Προυπολογισμός 3 Κ€)
 • “Συμβολή στη μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας με τη συνδυασμένη παρατήρηση σεισμικών & ULF ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων” Πρόγραμμα Ε& Τ συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας, ΓΓΕΤ, 2002-2004, Φορέας Εκτέλεσης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος-Συντονιστής Φ.Βαλλιανάτος. (Προυπολογισμός 12 Κ€)
 • ” Installation of the geophysical observatory at Gavdos island”, Πρόγραμμα Ε& Τσυνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, ΓΓΕΤ, 2002-2004, Φορέας Εκτέλεσης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ¨Φ. Βαλλιανάτος (Προυπολογισμός 14 Κ€)
 • «An expert system for the environmental monitoring and management in Crete (Περιφέρεια Κρήτης-Πρόγραμμα CRINNO, 2003-2006).(Main Partner Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ του ΚΤΕ Κρήτης Φ. Βαλλιανάτος), (Προυπολογισμός 200 Κ€) Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος – Εξοπλισμός Εργαστηρίων (ΕΤΠΑ-ΕΠΕΑΕΚ), Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος.
 • Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος-Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΚΤ-ΕΠΕΑΕΚ), Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος.
 • Αναμόρφωση ΠΠΣ Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (ΕΚΤ-ΕΠΕΑΕΚ),Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος
 • Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών & Ερευνητικών Υποδομών (ΠΕΠ Κρήτης), Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος.
 • MARMARA Earthquake Rehabilitation Project (MEDA-EU, 2003-2005), (Main Partner, Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ του ΚΤΕ Κρήτης Φ. Βαλλιανάτος),(Προυπολογισμός 300 Κ€)
 • Πολυπαραμετρική χωροχρονική εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου. Εφαρμογή στην προστασία παλαιάς πόλης – ενετικού λιμένα Χανίων” (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2004-2006). Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος,(Προυπολογισμός 50 Κ€)
 • Επίλυση μη γραμμικών προβλημάτων γεωφυσικής διασκόπισης, διάχυσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διάδοσης ηλεκ/τικών κυμάτων σε πλατφόρμες παράλληλη επεξεργασίας) (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2004-2006)
 • Ανάπτυξη σύγχρονων ολοκληρωμένων μεθοδολογιών ελέγχου ρύπανσης σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)(ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2004-2006)
 • Study of the active tectonics in the Hellenic Arc using geophysical methods (PYTHAGORAS Project- Greek Ministry of Education, 2004-2006), (Senior researcher)
 • Seismotectonics and Geodynamics of the South part of the Hellenic arc (PYTHAGORAS Project- Greek Ministry of Education, 2004-2006), (Senior researcher)
 • Διερεύνηση εγκοίλων με γεωφυσικές μεθόδους, ΑΘΗΝΑ-ΑΤΕ, 2004-2006,Επιστημονικός Υπεύθυνος Φ. Βαλλιανάτος., (Προυπολογισμός 20 Κ€)
 • Cyber Infrastructure for Civil Protection Operative Procedures, CYCLOPS,Contract No 031874 , FP6-SSA, GRID Initiatives, 2006-2008 (Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ του ΤΕΙ Κρήτης Φ. Βαλλιανάτος) (Προυπολογισμός 100 Κ€)
 • Magnetotellurics in the frontal part of the Hellenic Arc. (ARCHEMIDES Proect-II,Greek Ministry of Education, 2005-2006), (Senior researcher)
 • Monitoring Seismic Activity in the frontal Part of the Hellenic Arc, ( Greek General Secretariat of Research and Technology, 2006-2008, Coordinator Prof. F.Vallianatos) (Προυπολογισμός 835 Κ€)
 • Advanced techniques for SEismic RISK reduction in Mediterranean Archipelago Regions, EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED 2006-2008, (Coordinator Prof. F. Vallianatos,), (Προυπολογισμός 1.352 Κ€)
 • Methodology integration of EO techniques as operative tool for land management and planning in Mediterranean areas, EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED 2006-2008, Main partner (Προυπολογισμός 400 Κ€)
 • NEXT EARTH: Non extensive thermodynamics and statistical physics in rock fracture and earthquake physics, PEOPLE EU, 2009-2011. UCL Holder Prof. F.Vallianatos
 • Interdisciplinary Multi-Scale Research of Earthquake Physics And SeismoteCTonics at the front of the Hellenic ARC (IMPACT-ARC) Coordinator, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ,ΥΕΠθΔΜ, (Προυπολογισμός 100 Κ€)
 • Integrated understanding of SEISmicity, using innovative MethOdologies of Fracture mechanics along with EARthquake and non extensive statistical physics- Application to the geodynamic system of the HELLenic ARC (SEISMO FEAR HELLARC), Coordinator, θΑΛΗΣ, ΥΕΠθΔΜ, (Προυπολογισμός 600 Κ€)

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.