Δρ. Δέσποινα Καλησπέρη

Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια

 

Προσωπικές Πληροφορίες

Τηλ. Γραφείου:  (0030) 28210 23079
Ιστοσελίδα: http://dkalisperi.chania.teicrete.gr
E-mail: dkalisperi@chania.teicrete.gr

 

Eπαγγελματική – Εκπαιδευτική – Διδακτική εμπειρία

 • Σήμερα – 2011 ΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Χανίων), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Μεταδιδάκτορας Ερευνήτρια στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με τίτλο: «MT GEAR – Μαγνητοτελλουρικά για τη Γεωδυναμική Μελέτη του Ελληνικού Τόξου»
 • 2011 – 2010 TEI Κρήτης (Παρ/μα Χανίων), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – εργασία ως εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα: 1) Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, και 2) Γεωφυσική.
 • 2010 – 2009 TEI Κρήτης (Παρ/μα Χανίων), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – εργασία ως εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα: 1) Υδρογεωλογία,2) Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, 3) Εντοπισμός Υδατικών Πόρων και 4) Γεωφυσική.
 • 2009 – 2008 TEI Κρήτης (Παρ/μα Χανίων), Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος – εργασία ως εργαστηριακός συνεργάτης στα μαθήματα: 1) Υδρογεωλογία,2) Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία, 3) Εντοπισμός Υδατικών Πόρων και 4) Τεχνολογία Γεωτρήσεων & Αντλήσεων.
 • 2004 – 2003 (προπτυχιακά) Πρακτική Εργασία στο εργαστήριο «Γεωφυσικής και Σεισμολογίας» του ΤΕΙ Κρήτης (Παρ/μα Χανίων).
 • 2003 – 2002  (προπτυχιακά)  Εργασία ως εργαστηριακός βοηθός εργαστήριο «Γεωφυσικής και Σεισμολογίας» του ΤΕΙ Κρήτης (Παρ/μα Χανίων).

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Πτυχίο Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ
  Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης (Παρ/μα Χανίων)
  Διάρκεια: Σεπ 1999 – Ιαν 2004
  Βαθμός πτυχίου: 8,00 (Λίαν Καλώς)
  Διπλωματική εργασία: «Μελέτη Αρχής Λειτουργίας Φορητού Σεισμολογικού Σταθμού (MARS-88/FD) – Δόμηση Βάσης Σεισμολογικών Δεδομένων», υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Π. Μακρή, προϊστάμενου του τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Κρήτης.
 • Μαρ 2003 – Σεπ 2003 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Socrates-Erasmus” στο πανεπιστήμιο “Università degli Studi della Basilicata” στην Ποτέντζα της Ιταλίας για 6 μήνες (Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003) και παράλληλα συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CNR-IMMA.
 • Διδακτορική διατριβή
  Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική – Υδρογεωλογία
  Ίδρυμα: Brunel University-West London στο Institute For the Environment (IfE)
  Διάρκεια: Φεβ 2005 – Δεκ 2009
  Θέμα διατριβής: “Assessment of Groundwater Resources in the north-central Coast of Crete,Greece using Geophysical and Geochemical Methods”, υπό την καθοδήγηση του Dr Stephen Kershaw, Senior Lecturer in Environmental Geosciences, Institute for the Environment (IfE),Brunel University.

 

Δημοσιεύσεις

 • Despina Kalisperi, Maria Kouli, Nikos Lydakis-Simantiris and Pantelis Soupios, “Assessment of Groundwater Resources in the North-Central Coast of Crete, Greece using Geochemical Methods and GIS as a Tool”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-9185-1, EGU General Assembly 2011
 • Kouli M., Kalisperi D., Soupios P. and Vallianatos F., “Modeling Soil Erosion Processes in Watersheds and the Relation between Soil Loss with Geomorphic and Chemical Parameters”, Watersheds: Management, Restoration and Environmental Impact, Series:
  Environmental Science, Engineering and Technology, Pub. Date: 2010 – 3rd Quarter, ISBN: 978-1-61728-243-0, (Editors: Jeremy C. Vaughn), Nova Publishers-USA
 • Maith I., Tougiannidis N., Jakob J., Gurk M., Kalisperi D., Melles M. and Weber M. E., “First results of a geophysical Pre-Site Survey in the Philippi peat basin, eastern Makedonia,northeastern Greece”, CBGA 2010, XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, abstract volume, Thessaloniki.
 • Koutsios A., Kontopoulos N., Kalisperi D., Soupios P. and Avramidis P., “Sedimentological and Geophysical Observations in the Delta Plain of Selinious River: the Lost City of Ancient Helike”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010
 • Kalisperi D., Parisi S., Sdao F., Kershaw S., Lydakis-Simantiris N., Collins P., Soupios P. and Paternoster M., “Hydrogeochemical and isotopic characterisation and groundwater resources quality in the north-central coastal aquifer of Crete, Greece”, Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development. 24-26 Mar 2010 Agadir, Morocco. Organised by IAH Moroccan Chapter
 • Soupios P., Kalisperi D., Kanta A., Kouli M., Barsukov P. and Vallianatos F., “Coastal aquifer assessment based on geological and geophysical survey, NW Crete, Greece”, Journal of Environmental Earth Sciences, Springer-Verlag, Volume 61: 63-77 (DOI: 10.1007/s12665-009-0320-1).
 • Sdao F., Parisi S., Kalisperi D., Pascale S., Lydakis-Symantiris N., Kershaw S., Mongelli G., and Soupios P., “Groundwater high salinity in Geropotamos basin (Crete, Greece): sea water intrusion or Miocene Evaporites water interaction processes?”, Goldschmidt 2009,GeoChemical Conf. – “Challenges to Our Volatile Planet”, June 21-26 in Davos, Switzerland.
 • Kalisperi D., Soupios P., Kouli M., Barsukov P., Kershaw S., Collins P., and Vallianatos F., “Coastal aquifer assessment using geophysical methods (TEM, VES), case study: Northern Crete, Greece”, 3rd IASME / WSEAS International Conference on GEOLOGY and SEISMOLOGY (GES ’09), Cambridge, UK, February 24-26, 2009.
 • Gurk M., Savvaidis A.S., Bastani M., Kalisperi D. and Vallianatos F., “A transect through the Mygdonian Basin (Northern Greece) studied with electrical, electromagnetic and seismic methods”, IAGA WG 1.2 on Electromagnetic Induction in the Earth, 19th Workshop, Beijing,China, October 23-29, 2008.
 • Kalisperi D., Kanellopoulos P. and Sarridou P., “Implementation of hydrogeophysical (ΤΕΜ) measurements in a complex coastal aquifer, northern Crete, Greece”, AQUA 2008, 16-19 October 2008, Athens, Greece
 • Kalisperi D., Papadopoulos I., Kouli M., Alexakis D., Soupios P., Kershaw S., Makris J. and Vallianatos F., “Groundwater management of coastal aquifer applying geophysical and geological information”, The Role of Hydrology in Water Resources Management, IAHS UNESCO Symposium, October 13-16, 2008 – Isle of Capri, Napoli, Italy.
 • Kalisperi D., Kershaw S., Collins P., Soupios P., Barsukov P., and Vallianatos F., “The application of hydro-geophysical measurement techniques in assessment of a complex coastal aquifer, Northern Crete, Greece”, EIGG Postgraduate Symposium 2008, 20 August 2008.
 • Kalisperi D., Romano G., Rust D., Vallianatos F. and Makris J. P., “Magnetotelluric investigation of the crust of western Crete, Greece”, 4th International Symposium on Three-Dimensional Electromagnetics, Freiberg, Germany, September 27-30, 2007.
 • Vallianatos F., Makris J., Soupios P., Hloupis G., Nikolintaga I., Kokinou E., Moisidi M.,Kalisperi D., “A New Telemetry Seismological Network In The Front Part of the Hellenic Arc: its contribution to the study and understanding of the seismic behavior of the area”,presented in the European Geophysical Union Conference.
 • Makris J.P., Kalisperi D., Rust D. and Vallianatos F., “Software Modules for Studying Magnetotelluric Theory Aspects”, EUROCON 2005 Serbia & Montenegro, Belgrade,November 22-24, 2005.
 • Kalisperi D., Hloupis G., Makris J.P., Rust D., Vallianatos F., Saltas V., Soupios P. and Vardiambasis I.O., “Educational Software Bundle for Studying Magnetotelluric Theory and Specific Geoelectric Structure Models”, WSEAS International Conference on Engineering Education, 12-14 July 2005, Athens, Greece.
 • Vallianatos F., Makris J.P., Soupios P., Saltas V., Papadopoulos I., Hloupis G., Kouli M., Alexakis D., Kokkinou E., Nikolintaga I., Kalisperi D. and Moisidi M., “Coupling GeoEnvironmental Research & Education: Examples from the Technological Educational Institute of Crete”, WSEAS International Conference on Engineering Education, 12-14 July 2005, Athens, Greece.

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 • 01/07/09 – 30/09/10 ΚΤΕ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο “Δράσεις Γεωφυσικής Σεισμολογίας” για την εκτέλεση του έργου “Ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων”.
 • 13/11/08 – 30/04/09 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Εκτέλεση γεωλογικής,υδρογεωλογικής, γεωφυσικής και σεισμολογικής διερεύνησης στο Δ.Δ. Απτέρων – Σούδας με σκοπό τη λεπτομερή μελέτη/απεικόνιση του υπόγειου υδατικού δυναμικού και τον
  προσδιορισμό των βέλτιστων θέσεων υδροληψίας – ΥΔΡΟΣΟΥΔΑ» ως υπεύθυνη για την ομαλή εκτέλεση των μετρήσεων υπαίθρου, ερμηνεία των μετρήσεων και αξιολόγηση όλων των δεδομένων.
 • 01/04/08 – 30/09/08 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Bila-train in Practice» για τη διόρθωση των κειμένων από τα Γερμανικά, υποστήριξη ιστοσελίδας, κτλ.
 • 11/09/08 – 30/09/08 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Bila-train in Practice» για λεπτομερή διαμόρφωση κειμένων από μετάφραση από τα Γερμανικά.
 • 01/08/08 – 31/10/08 KTE Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Advanced techniques for Seismic Risk Reduction in Mediterranean Archipelago Region, SERISK» (INTERREG III B) στα πακέτα εργασίας WP2, WP5 & WP8 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 01/06/08 – 31/07/08 KTE Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Advanced techniques for Seismic Risk Reduction in Mediterranean Archipelago Region, SERISK» (INTERREG III B) στα πακέτα εργασίας WP4-WP8 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 01/01/08 – 31/05/08 KTE Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Advanced techniques for Seismic Risk Reduction in Mediterranean Archipelago Region, SERISK» (INTERREG III B) στα πακέτα εργασίας WP4-WP8 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 01/01/08 – 30/06/08 ΚΤΕ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «MILDMAP-MEDIA» (INTERREG III B Archimed) στα πακέτα εργασίας WP3, WP5 & WP6 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 01/07/07 – 31/03/08 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «ΤΑΛΩΣ-ΚΡ7» στις ενότητες εργασίας ΕΕ1-ΕΕ5 και στα παραδοτέα 1,5,8,10-12.
 • 01/02/07 – 31/12/07 ΚΤΕ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Advanced techniques for Seismic Risk Reduction in Mediterranean Archipelago Region, SERISK» (INTERREG III B) στα πακέτα εργασίας WP1-WP8 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 01/02/07 – 31/12/07 ΚΤΕ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «MILDMAP-MEDIA» (INTERREG III B Archimed) στα πακέτα εργασίας WP1-WP6 και στα αντίστοιχα παραδοτέα τους.
 • 18/06/07 – 30/06/07 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Πολυπαραμετρική χωροχρονική εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας στο μέτωπο του Ελληνικού τόξου.Εφαρμογή στην Προστασία Παλαιάς Πόλης – Ενετικού Λιμένα Χανίων» στο ΠΕ ΙΙΙ «Διερεύνηση Γεωηλεκτρικής Δομής με Ηλεκτρικές και Ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους γεωφυσικής διασκόπησης και σεισμική τομογραφία διάθλασης».
 • 02/04/2007 – 30/06/2007 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Αρχιμήδης ΙΙ -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης» στα ΠΕ Ι, ΙΙΙ και VI.
 • 02/05/06 – 15/05/06 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Ενοποιημένη τεχνολογική & μεθοδολογική προσέγγιση γεωηλεκτρομαγνητικής μελέτης Δυτικής Κρήτης,Αρχιμήδης ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης» στα πακέτα εργασίας Ι,ΙΙΙ και
  ΙV.
 • 16/12/05 – 30/12/05 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο “Marmara-Eaarthquake-Rehabilitation programme” και ειδικότερα για την επεξεργασία ηλεκτρικών μετρήσεων.
 • 16/03/05 – 30/03/05 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Περιβάλλον -Αρχιμήδης – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» στα ΠΕ 1-6.
 • 01/01/2005 – 31/12/2005 ΤΕΙ Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Περιβάλλον – Αρχιμήδης – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» στα ΠΕ 1-6.
 • 01/07/2004 – 31/12/2004 TEI Κρήτης. Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Αρχιμήδης -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» στα ΠΕ 1-6.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.