Σχετικά με μας

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης παραδοσιακά δραστηριοποιείται σε ευρύ τμήμα της έρευνας που διενεργείται στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία της Σεισμολογίας, της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής σε στενή, αμφίδρομη συνεργασία με το Εργαστήριο Μετρήσεων και Οργανολογίας του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και τον Τομέα Φυσικών Πόρων & Φυσικών Καταστροφών του Κέντρου Τεχνολογικής Ερευνας Κρήτης.

Ιδιαίτερα, εστιάζει τις ερευνητικές της προσπάθειες στην πολυπαραμετρική μελέτη των σεισμικών καταστροφών, στη σεισμοτεκτονική, στην πρόγνωση των σεισμών, στην πολυκλαδική χωροχρονική εκτίμηση και διαχείριση της σεισμικής επικινδυνότητας, στις μικροζωνικές μελέτες, στη μελέτη των σεισμικών ακολουθιών, στην παραμόρφωση και δομή του φλοιού και του άνω μανδύα της Γης, στη μαθηματική προσομοίωση ροών, στη φυσική των γεωυλικών,στον παλαιομαγνητισμό και στη μελέτη της δομής του εσωτερικού της Γης με σεισμολογικές και γεωφυσικές μεθόδους διασκόπησης (βαρυτομετρική,μαγνητική,σεισμική,ηλεκτρική,ηλεκτρομαγνητική,ραδιομετρική,μαγνητοτελλουρική), με έμφαση στον καθορισμό της δομής των ανώτερων στρωμάτων που παρουσιάζουν οικονομικό, περιβαλλοντικό ή/και αρχαιολογικό ενδιαφέρον (αρχαιομετρία).

Στην κατεύθυνση επίλυσης των επιστημονικών προβλημάτων που την απασχολούν, η πολυπληθής ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας και των συνεργαζόμενων διατμηματικών εργαστηρίων (στο εξής αναφερόμενη εν συντομία ΕΟ-ΕΓΣ-ΤΕΙΚΡ) έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου εξαιρετικά προηγμένο Τηλεμετρικό Σεισμολογικό Δίκτυο πραγματικού χρόνου και σταθμούς ανίχνευσης σεισμο-ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών.Στο ΕΓΣ-ΤΕΙΚΡ υφίσταται από τα τέλη της δεκαετίας ’90 έως σήμερα αδιάλειπτη επιστημονική και ερευνητική κατεύθυνση στη μελέτη των σεισμικών φαινομένων και της Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και έχουν επενδυθεί υλικοί και ανθρώπινοι πόροι αποκτώντας την απαραίτητη οργανολογία (μετρητικές διατάξεις πεδίου, συστήματα μεταγωγής δεδομένων, συστήματα επεξεργασίας,απεικόνισης και μαζικής αποθήκευσης δεδομένων κλπ) και αναπτύσσοντας ή αποκτώντας το αντίστοιχο επιστημονικό λογισμικό.

Την ερευνητική ομάδα του ΤΕΙ ΚΡ-ΕΓΣ συνιστούν εξαιρετικά ειδικευμένοι ερευνητές με παραδοσιακή και επιτυχή επιστημονική ενασχόληση και συσσωρευμένη εμπειρία στα προαναφερθέντα αντικείμενα έρευνας. Οφείλει να επισημανθεί ότι η ιδιαιτερότητα της σύνθεσής της έγκειται στο γεγονός ότι αρμονικά συνδυάζει και αποδοτικά βελτιστοποιεί τις επιμέρους ερευνητικές εμπειρίες των μελών της. Ευθεία απόδειξη της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης των μελών του ΤΕΙ ΚΡ-ΕΓΣ προκύπτει από τη συμμετοχή στην υλοποίηση Ερευνητικών Έργων, σε συναφή με το προτεινόμενο έργο φυσικά αντικείμενα, στα πλαίσια Εθνικών (π.χ. ΠΕΝΕΔ) καθώς και μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων (π.χ. EPOCH, ENVIRONMENT κλπ.),σε συνεργασία με καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Στα πλαίσια της επιστημονικής μελέτης των ερευνητικών αντικειμένων που προαναφέρθηκαν, η ΕΟ-ΕΓΣ-ΤΕΙΚΡ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα και σχεδόν όλες τις χώρες της Μεσογείου (με έμφαση αναφέρεται η ιδιαίτερα στενή συνεργασία με την Ιταλία), καθώς επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
Αξιοσημείωτη είναι και η υφιστάμενη συνεργασία της ΕΟ-ΕΓΣ-ΤΕΙΚΡ με τη Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών της UNESCO.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.